BARILLA BAVETTE 500 GR.

2,08

BARILLA FARFALLE 500 GR.

2,08

BARILLA FUSILLI 500 GR.

2,08

BARILLA PENNE RIGATE 500 GR.

2,48

BARILLA SPAGHETTI Nº 5 500 GR.

2,08

BARILLA SPAGHETTI Nº 7 500 GR.

2,08

BARILLA TAGLIATELLE 500 GR.

3,75

BARILLA SPAGHUETTI INTEGRAL Nº 5 50O GR.

2,95