BARILLA BAVETTE 500 GR.

2,10

BARILLA FARFALLE 500 GR.

2,10

BARILLA FUSILLI 500 GR.

2,10

BARILLA PENNE RIGATE 500 GR.

2,15

BARILLA PIPE RIGATE 500 GR.

1,86

BARILLA SPAGHETTI Nº 5 500 GR.

2,15

BARILLA SPAGHETTI Nº 7 500 GR.

2,10

BARILLA TAGLIATELLE 500 GR.

3,75

BARILLA SPAGHUETTI INTEGRAL Nº 5 50O GR.

2,48