BARILLA BAVETTE 500 GR.

2,28

BARILLA FARFALLE 500 GR.

2,28

BARILLA FUSILLI 500 GR.

2,28

BARILLA PENNE RIGATE 500 GR.

2,28

BARILLA SPAGHETTI Nº 5 500 GR.

2,25

BARILLA SPAGHETTI Nº 7 500 GR.

2,25

BARILLA TAGLIATELLE 500 GR.

3,75

BARILLA SPAGHUETTI INTEGRAL Nº 5 50O GR.

2,48