BARILLA BAVETTE 500 GR.

1,86

BARILLA FARFALLE 500 GR.

1,86

BARILLA FUSILLI 500 GR.

1,86

BARILLA PENNE RIGATE 500 GR.

1,86

BARILLA PIPE RIGATE 500 GR.

1,86

BARILLA SPAGHETTI Nº 5 500 GR.

1,86

BARILLA SPAGHETTI Nº 7 500 GR.

1,86

BARILLA TAGLIATELLE 500 GR.

2,50

BARILLA SPAGHUETTI INTEGRAL Nº 5 50O GR.

2,40